Norsk Vann

Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren (VA-sektoren). Organisasjonen skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å sikre VA-sektoren funksjonelle rammevilkår og legge til rette for kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling.

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide VA-selskaper, kommunenes driftsassistanse for VA og noen private andelsvannverk. Norsk Vann representerer ca 340 kommuner med over 90 % av landets innbyggere. Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom kontingenter fra medlemmene. Ancistrus AS tilknyttet organisasjon til Norsk Vann.  

Sjekk mer her: www.norskvann.no Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng Rapport 181/2011

Alternative content

 
ANCISTRUS AS Pb. 378 3701 Skien, tlf 35 54 24 60, firmapost@ancistrus.no