Folkehelse instituttet

Nasjonalt folkehelseinstitutt er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Folkehelseinstituttet skal være en pådriver for å bedre befolkningens helsetilstand og livskvalitet. Nasjonalt folkehelseinstitutt arbeider for et friskere folk ved å
• forske på faktorer som påvirker helsen
• overvåke helsetilstanden i Norge
• gi råd og tjenester til offentlige myndigheter, helsetjenesten og allmennheten

Vann som næringsmiddel og mulig smittekilde er et området som Folkehelseinstituttet er opptatt av:

For mer informasjon sjekk: www.fhi.no


Mer spesifikt om vann: Vannforsyningens ABC

Alternative content

 
ANCISTRUS AS Pb. 378 3701 Skien, tlf 35 54 24 60, firmapost@ancistrus.no