ANCISTRUS AS

Drikkevann er et uemballert næringsmiddel i et online Produksjon og Distrubisjonsnett.

Dette gjør det meget sårbart for kvalitetsforandringer, i sin lange reise fra Produsent/Selger til Forbruker/Kjøper.

ANCISTRUS AS er et spesialisert servicefirma som kun arbeider i renset drikkevann og med drikkevannsbasseng i alle dets former. Vi hjelper vannverkseier med etablering av sikring og vedlikeholdsrutiner på drikkevannsbasseng medens anlegget fortsatt er i normal drift, og uten å påvirke drikkevannskvaliteten under arbeid.

Vi har pr i dag 18 års erfaring på dette området, og utfører arbeider i hele Norge. Alt arbeid blir dokumentert. Denne dokumentasjonen vil vannverkseier kunne benytte til eget systematisk arbeid, og legge ved sitt internkontrollsystem for drikkevann. Dette gjør at du som kunde hos oss på en enkel måte, kan se og vise til, at systematiske tiltak er satt i verk, og at tiltakene er i samsvar med krav i henhold til lovverk. (se mer under regelverk)

Vårt samarbeid skaper i sin tur, en forutsigbar drift og kvalitet på alt vann som passerer deres drikkevannsbasseng.

Hilsen oss i ANCISTRUS AS

Alternative content

 
ANCISTRUS AS Pb. 378 3701 Skien, tlf 35 54 24 60, firmapost@ancistrus.no