Rengjøring

Ancistrus søker i samarbeid med Vannverkseier å optimalisere kvaliteten på drikkevann i drikkvannsbasseng og bistå kunden i å følge gjeldende forskrifter, samt oppfylle forbrukernes forventning om rent drikkevann. 

Et operativt team fra ANCISTRUS AS, uavhengig av bestillers deltagelse, er ansvarlig for rengjøringen i bassenget. Ved hjelp av en sugemaskin som opereres av en spesialutstyrt dykker, så rengjøres bassenget mens det fortsatt er i normal drift og uten å påvirke drikkevannskvaliteten under arbeid. Alt utstyr, inklusiv dykkeren, desinfiseres før kontakt med vannet.

Operasjonen videodokumenteres og vannprøver fra bassenget tas før og etter arbeider. Dette gjør at du som kunde hos oss på en enkel måte, kan se og vise til, at systematiske tiltak er satt i verk, og at tiltakene er i samsvar med krav i henhold til lovverk.

Alternative content

 
ANCISTRUS AS Pb. 378 3701 Skien, tlf 35 54 24 60, firmapost@ancistrus.no