IK-mat

Denne forskriften har til formål å sikre en systematisert gjennomføring av tiltak for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Vann kan betraktes som vårt viktigste næringsmiddel og vannforsyningen og Mattilsyner er tillagt oppgaven å kontrollere dette. Dette gjøres ved å etterse at alle vannverkeiere har et internkontrollsystem som følger ”Forskrift om internkontoll for å oppfylle næringsmiddelovgivningen”.

Her finner du hele forskriften

Alternative content

 
ANCISTRUS AS Pb. 378 3701 Skien, tlf 35 54 24 60, firmapost@ancistrus.no