IK-HMS

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Forskriften er sentral for oss som dykkerfirma og ikke minst for vannverkseier som leverandør av drikkevann.

Formålet med forskriften er gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen :

  • arbeidsmiljø og sikkerhet
  • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
  • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall

Se hele forskriften

Alternative content

 
ANCISTRUS AS Pb. 378 3701 Skien, tlf 35 54 24 60, firmapost@ancistrus.no