Video

I over 80% av dom drikkevannsbasseng vi rengjort, har vi funnet

fremmedlegemer som ikke indikerets på drikkevannsprøvene.

Straks 8-10 videoklipp

                                     
 
ANCISTRUS AS Pb. 378 3701 Skien, tlf 35 54 24 60, firmapost@ancistrus.no