Skip to content
logo-ancistrus-as

Vi sikrer drikkevannet,
vårt viktigste næringsmiddel

Usikker på hva status er på deres drikkevannsbasseng?
Ta kontakt med oss for en avklaring!

Vi sikrer drikkevannet,
vårt viktigste næringsmiddel

Usikker på hva status er på deres drikkevannsbasseng?
Ta kontakt med oss for en avklaring!

Om oss​

Ancistrus AS er landets ledende leverandør av tjenester knyttet til sikring og vedlikehold av drikkevannsbasseng. Vi er et spesialisert servicefirma som kun arbeider i ferdig renset drikkevann. Arbeidet utføres uten å ta anleggene ut av drift, og vi forstyrrer ikke vannkvaliteten under arbeid.

Vi har gjennom 25 år tilegnet oss unik erfaring og kompetanse som gjør oss i stand til å bistå vannverkseier med å planlegge, gjennomføre og dokumentere sikker drift og vedlikehold av basseng på en trygg måte, i henhold til strenge HMS-, kvalitets- og hygieneprosedyrer.

Vi jobber aktivt på relevante arenaer for å fremsnakke viktigheten av sikre drikkevannsbasseng og har bl.a. tatt initiativ og bidratt til utviklingen av Norsk Vanns rapporter 181/2011 og 229/2017 som omtaler «Bygging og drift av drikkevannsbasseng» og «Sikring av vannforsyningen mot tilsiktede uønskede hendelser.»

ancistrus-25-logo-v1

Om oss​

Ancistrus AS er landets ledende leverandør av tjenester knyttet til sikring og vedlikehold av drikkevannsbasseng. Vi er et spesialisert servicefirma som kun arbeider i ferdig renset drikkevann. Arbeidet utføres uten å ta anleggene ut av drift, og vi forstyrrer ikke vannkvaliteten under arbeid.

Vi har gjennom 25 år tilegnet oss unik erfaring og kompetanse som gjør oss i stand til å bistå vannverkseier med å planlegge, gjennomføre og dokumentere sikker drift og vedlikehold av basseng på en trygg måte, i henhold til strenge HMS-, kvalitets- og hygieneprosedyrer.

Vi jobber aktivt på relevante arenaer for å fremsnakke viktigheten av sikre drikkevannsbasseng og har bl.a. tatt initiativ og bidratt til utviklingen av Norsk Vanns rapporter 181/2011 og 229/2017 som omtaler «Bygging og drift av drikkevannsbasseng» og «Sikring av vannforsyningen mot tilsiktede uønskede hendelser.»

ancistrus-25-logo-v1

Tjenester

Ancistrus AS inspiserer, rengjør og vedlikeholder alle typer drikkevannsbasseng for kunder over hele landet. Vi bistår vannverkseier med å etablere gode sikrings- og vedlikeholdsrutiner for sine basseng, og vi leverer dokumentasjon som benyttes i eget internkontrollsystem for drikkevann.

Ved behov utbedrer vi feil og mangler på anleggene, og vi er tilgjengelige for våre kunder til å besvare spørsmål og gi råd om sikker utforming og drift av drikkevannsbasseng.

Tjenester

Ancistrus AS inspiserer, rengjør og vedlikeholder alle typer drikkevannsbasseng for kunder over hele landet.
Vi bistår vannverkseier med å etablere gode sikrings- og vedlikeholdsrutiner for sine basseng, og vi leverer dokumentasjon som benyttes i eget internkontrollsystem for drikkevann.

Ved behov utbedrer vi feil og mangler på anleggene, og vi er tilgjengelige for våre kunder til å besvare spørsmål og gi råd om sikker utforming og drift av drikkevannsbasseng.

Sertifisering

Ancistrus AS har strenge og dokumenterte arbeidsprosedyrer for å påse at drikkevannskvaliteten ikke forringes under arbeid, og vi er sertifisert i ledelsessystem for kvalitet, ISO 9001:2015, av Det Norske Veritas.

Drikkevannsbasseng er sårbar og kritisk infrastruktur. Vi har derfor et sterkt fokus på kvalitet og hygiene når vi er ute på kundeoppdrag.

QualitySysCert_ISO9001_col-2023

Sertifisering

Ancistrus AS har strenge og dokumenterte arbeidsprosedyrer for å påse at drikkevannskvaliteten ikke forringes under arbeid, og vi er sertifisert i ledelsessystem for kvalitet, ISO 9001:2015, av Det Norske Veritas.

Drikkevannsbasseng er sårbar og kritisk infrastruktur. Vi har derfor et sterkt fokus på kvalitet og hygiene når vi er ute på kundeoppdrag.

QualitySysCert_ISO9001_col-2023

Kontakt oss